تبلیغات
آمادگی جسمانی - آزمونهای آمادگی جسمانی
 
آمادگی جسمانی
پنجشنبه 10 اسفند 1391 :: نویسنده : محمدرضا محمودی

ضربان قلب

در شرایط عادی و استراحت با قرار دادن انگشتان سبابه و وسط بر روی یكی از نبض های بدن مانند ناحیه مچ دست و یا شریان گردن در قسمت انتها و تحتانی استخوان فك پائین تعداد ضربان قلب شخص مورد آزمایش را در مدت یك دقیقه می توان شمارش نمود . این عمل را در شرایط ی كه ورزشكار در اوج شدت تمرین بدنی می باشد تكرار می كنیم . مشخص كردن تعداد ضربان قلب در حالت استراحت و در شرایط حد اكثر فشار تمرین های جسمانی یكی از روشهای تعیین میزان آمادگی جسمانی افراد می باشد .برای سهولت و در عین حال صحت عمل می توان تعداد ضربان قلب را در 15 ثانیه شمارش كرده و در عدد 4 ضرب نمود . تعداد كمتر ضربان قلب در شرایط استراحت و تمرین بیانگر آمادگی شخص است . واحد اندازه گیری در این آزمون تعداد ضربان قلب در مدت یك دقیقه می باشد .

 

ظرفیت حیاتی

تعیین حد اكثر اكسیژن مصرفی هنگام تمرین های بدنی در زمان یك دقیقه معیاری است برای سنجش و آمادگی دستگاه تنفس بدن انسان . هر قدر توانائی مصرف اكسیژن بیشتر باشد ، قابلیت انجام و تداوم فعالیت های جسمانی بهتر خواهد بود . برای اندازه گیری مصرف اكسیژن جهت تعیین ظرفیت حیاتی به روش سا ده ، از یك دوچرخه ثابت استفاده می شود . در این آزمون ورزشكار به مدت 5 دقیقه بر روی دوچرخه نشسته و در حد توانائی به ركابها فشار آورده و پا می زند . قبلا درجه دو چرخه به مقدار مورد نیاز ثابت می شود . واحد اندازه گیری در این آزمون لیتر در دقیقه است .

ضخامت چربی

اندازه گیری چربی بدن انسان به روشهای نسبتا مشكل قابل اجرا است ، ولی با توجه به تحقیقات انجام شده مبنی بر اینكه مجموع اندازه های سطحی سه ناحیه مشخص شده بدن نسبت مستقیم با در صد چربی دارد ، لذا با این روش ساده مقایسه لازم بین ورزشكاران مختلف صورت می گیرد.
برای این منظور با استفاده از یك دستگاه كا لیپر یا اندازه گیرنده پوست و ناحیه سطحی بدن ، سه قسمت شامل عضله سه سر بازوئی ، ناحیه كتف و ناحیه شكمی را بطور دقیق اندازه می گیریم . مجموع سه اندازه گیری را یادداشت كرده و آن را با اعداد داخل جدول استاندارد مقایسه می كنیم . برای اندازه گیری ناحیه عضله سه سر بازوئی نقطه ای در وسط فاصله بین مفصل آرنج و مفصل شانه مشخص كرده و با دو انگشت شست و سبابه محل فوق را گرفته سپس با كا لیپر اندازه گیری می نمائیم . همین روش در دو ناحیه دیگر نیز صورت می گیرد بطوری كه نقطه بعدی یك سانتیمتر یا بیشتر از راس تحتانی استخوان مثلثی شكل كتف ودر امتداد یكی از ا ضلاع آن بوده و نقطه سوم در ناحیه شكمی بین ناف و قسمت فوقانی و قدامی استخوان خاصره می باشد . واحد اندازه گیری بر حسب میلیمتر است .


دوها

45متر ، بر اساس زمان صرف شده بر حسب ثانیه و دو های 540 متر و 1600 متر بر حسب دقیقه و ثانیه مشخص شده اند . در دو 12 دقیقه مسافت طی شده بر حسب كیلو متر محاسبه می گردد .

 

5- دو 9 +4 متر
با مشخص كردن یك فاصله 9 متری و كشیدن دو پاره خط در ابتدا و انتهای این فاصله دو قطعه چوب كوچك را در یك سو قرار داده و فرد مورد آزمایش در سوی دیگر می ایستد . با فرمان شروع ، ورزشكار می باید با حد اگثر سرعت فاصله 9 متر را دویده و با بر داشتن یك قطعه چوب آن را به سمت مقابل آورده و حركت را برای حمل چوب دوم نیز ادامه دهد . به همین ترتیب فاصله 9 متر تعیین شده را 4 بار با حد اكثر سرعت و در حد توانائی خود طی می كند .  زمان شروع تا پایان این حركت بر حسب ثانیه ثبت می گردد.


6- دو مار پیچ
در یك مسیر تعیین شده 10 متری ، 4 مانع را با فاصله 3 متر از یك دیگر طوری قرار می دهیم كه مانع اول تا چهارم هر كدام به فاصله نیم متر از خط شروع و خط پایان فاصله داشته با شند . با شروع حركت ورزشكار مورد آزمایش با حد اكثر توان و سرعت خود سعی می كند ابتدا یك بار فاصله 10 متر را بطور رفت وبر گشت طی كرده ، سپس با عبور از پشت اولین مانع بطور مار پیچ از میان بقیه مانع ها عبور نماید . در پایان مجددا فاصله 10 متر را بطور رفت و برگشت یك بار دیگر طی كرده و به خط پایان می رسد . زمان صرف شده بر حسب ثانیه ، معیار اندازه گیری این حركت است .


7- پرش طول در جا
پاره خطی روی زمین رسم كرده و شخص مورد آزمایش در پشت آن قرار می گیرد . او می باید در حد توان خود به جلو وبطور طولی پرش نماید . محل فرود پاشنه ها تا پاره خط رسم شده میزان پرش را مپخص می كند . این حركت در دو نوبت انجام شده و بیشترین طول پرش ثبت می گردد.  مقیاس تعیین شده ، پرش طول نسبت به قد شخص در نظر گرفته شده است .

8- پرش ارتفاع در جا
ورزشكار مورد نظر در كنار دیواری مدرج ایستاده و یكی از دستها ی خود را بدون اینكه كف پاها یش از زمین جدا شود بطور كاملا كشیده بالا می برد و محل بر خورد انتهای انگشت وسط با دیوار اندازه گیری می شود ، سپس به حالت اولیه بر گشته سعی می كند بدون دور خیز ، در حد اكثر توانائی خود بطور عمودی به بالا جهش كرده و انگشت وسط دست خود را به بالاترین نقطه ممكن بزند . اختلاف فاصله دو نقطه بدست آمده ، ارتفاع پرش را به سانتیمتر مشخص می كند . این حركت در دو نوبت صورت گرفته و بهترین نتیجه درج می گردد.

9- پرش جفت دو طرف
قطعه چوب یا مانع كوچكی به طول 50 و به عرض 20 و ارتفاع 10 سانتیمتر بر روی زمین قرار می دهیم . فرد مورد آزمایش می باید با فرمان شروع به مدت یك دقیقه با هر دو پا به دو طرف این مانع پرش نماید . تعداد دفعات پرش های انجام شده در یك دقیقه ، واحد اندازه گیری این آزمون می باشد .

10- كشش میله
این آزمون كه به حركت بار فیكس معروف است توانایی بالا كشیدن بدن به كمك دستها و با استفاده از یك میله افقی را مشخص می كند . در هر بار می باید ناحیه چانه تا حد میله بالا آمده و مجددا به حالت اولیه با دستهای كاملا كشیده باز گشت نماید . تعداد دفعات انجام گرفته در حد توانائی هر فرد واحد اندازه گیری در این آزمون محسوب می شود .


11- فشار موازی
آزمون فوق با استفاده از دستگاه پارالل كه یكی از وسایل مورد استفاده در ورزش ژیمناستیك است به مورد اجرا گذارده می شود . شخص در حالی كه دو میله موازی پارالل را در دستهای خود گرفته است ، بطور عمودی و بین دو میله بدون حركت مستقر می شود . باید توجه داشت كه مفاصل آرنج های دو دست كاملا باز و هیچگونه خمیدگی نداشته باشد . با فرمان شروع ، شخص مورد آزمایش ، می باید بدن را كاملا پائین برده و مجددا با فشار به حالت اولیه باز گرداند . با شمارش این حركت تعداد دفعات انجام شده در حد توانائی ملاك ارزشیابی خواهد بود .


12- قدرت پنجه
بوسیله نیرو سنج دستی كه در تصویر مشخص شده است ، قدرت پنجه بر حسب كیلو گرم بدست می آ ید . اعداد قید شده در جدول های استاندارد بیانگر نسبت نیروی اعمال شده به نیروسنج بر وزن بدن فرد مورد آ زمایش می باشد .


13- توانائی دستها
در حالی كه ورزشكار روی نیمكت به پشت خوابیده و كف پاها روی زمین مستقر هستند ، میله وزنه ها را با دست ها گرفته و بر روی سینه می آورد ، سپس با فشار آن را بالا برده بطوری كه مفاصل آرنج های هر دو دست كاملا باز شوند . این حركت می باید تنها در یكبار و در حد اكثر توانائی شخص انجام پذیرد . مقدار وزنه مورد استفاده مقیاس تعیین كننده این آزمون است .
واحد تعیین شده در جدول های استاندارد بر اساس نسبت وزنه قابل حمل بر وزن بدن شخص مورد آزمایش می باشد .


 14- توانائی پاها


در دستگاه بدنسازی و در قسمت پرس پاها ، وزنه ای انتخاب می شود كه شخص مورد آزمایش با فشار پاها تنها یك بار قادر به جابجائی آنها باشد . مقدار وزنه جابجا شده مقیاس این آزمون است . واحد تعیین شده ، نسبت وزنه جابجا شده به وزن بدن شخص می باشد .


15- دراز و نشست
در این آزمون ورزشكار به پشت دراز كشیده و با فرمان شروع كه همزمان با فشار تكمه زمان سنج می باشد ، در حالی كه دستها ی خود را به پشت سر گذاشته و مفصل زانو را در حد زاویه 90 درجه تا نموده است ، سر را بالا آورده تا حد امكان به پاها نزدیك و مجددا به حالت اولیه باز می گردد . این حركت در مدت یك دقیقه تكرار شده و تعداد دفعات انجام شده به عنوان مقیاس سنجش ثبت می گردد.


16- آزمون پله
جعبه ای مكعب شكل به ارتفاع 40 سانتیمتر یا پله ای با همین ارتفاع انتخاب می كنیم و از شخص مورد آزمایش می خواهیم كه بطور متناوب بر روی پله رفته و دو باره پائین بیاید . حركت به این ترتیب انجام می گیرد كه اول یك پا روی پله قرار گرفته سپس با پای دیگر می باید به بالای جعبه یا پله رفت . پس از اینكه ورزشكار كاملا در روی پله ایستاد مجددا همان پای اول را پائین گذاشته سپس با پای بعدی به حالت اولیه بر می گردد . این بالا و پائین رفتن ها می باید بدون مكث و در زمان 3 دقیقه انجام گیرد . پس از پایان زمان تعیین شده فرد مورد نظر روی پله نشسته و بلا فاصله بعد از 10 ثانیه استراحت تعداد ضربان قلب او برای مدت یك ذقیقه محاسبه می شود .


17- عكس العمل
خط كشی را از انتها در نقطه صفر نگهداشته و از شخص مورد آزمایش خواسته می شود كه انگشت شست و سبابه یكی از دستان خود را در نقطه 50 ( 50 سانتیمتری ) خط كش قرار دهد . در حالی كه شخص به خط كش خیره شده است می باید بدون اطلاع قبلی آن را رها كرد . با گرفتن خط كش شماره محل تماس انگشتان ثبت می گردد.

 

18- انعطاف تنه به جلو
فرد مورد نظر در روی زمین نشسته بطوری كه پاها كاملا كشیده شده باشد . نیمكتی را در مقابل او به پهلو قرار داده و كف پا ها با سطح نیمكت تماس پیدا می كند . سپس خط كشی را طوری روی نیمكت قرار می دهیم كه نقطه 15 سانتیمتری آن در لبه سطح نیمكت قرار گرفته و صفر آن به طرف فرد مورد آزمایش قرار گیرد . انتهای انگشتان وسط دستهای شخص در حالی كه حد اكثر سعی خود را در خم كردن بدن و دور كردن دستها دارد ، بر روی خط كش اندازه گیری كرده و نقطه مشخص شده را با واحد سانتیمتر ثبت می كنیم .


19- انعطاف تنه به پشت
در این آزمون شخص به طرف سینه بر روی زمین دراز كشیده و در حالی كه مچ پا هایش بوسیله فرد یا مانعی نگهداشته شده است ، سعی می كند تا حد امكان سر و گردن و سینه و حتی ناحیه شكم خود را از زمین جدا كند . در حد نهائی این حركت در صورتی كه بتواند به مدت 2 ثانیه در آن حالت باقی بماند ، فاصله زمین تا نوك بینی و ی اندازه گیری شده و بر حسب سانتیمتر درج می گردد.


20- دامنه حركتی مفصل شانه
در این آزمون ورزشكار بر روی سینه كاملا دراز كشیده و سعی می كند یكی از دستهای خود را بدون تا كردن آرنج بطور مستقیم تا حد امكان بالا آورده و حداقل به مدت 3 ثانیه در حالت نهائی نگهدارد . نسبت فاصله مچ دست تا سطح زمین به اندازه طول دست از مفصل مچ تا مفصل شانه مقیاس اندازه گیری می با شد . نوك بینی می باید در تمامی طول این حركت با زمین تماس داشته با شد .

 

21- دامنه حركتی مفصل ران
فرد مورد آزمایش سعی می كند در حالی كه امتداد سر وتنه بطور طبیعی و عمود بر سطح ایستادگی باشد ، در حد اكثر توانائی خود و بدون گرفتن كمك پا ها را به سمت پهلو از یكدیگر دور كند . نسبت فاصله بین انتهای اتصال دو استخوان خاصره تا سطح زمین نصف فاصله دو پا مقیاسی برای سنجش این قابلیت جسمانی می باشد .


www.science-sport.blogfa.com

نوع مطلب : مقالات مربوط به آمادگی جسمانی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 31 شهریور 1397 02:32 ب.ظ

You actually suggested that exceptionally well.
canada medication pharmacy cialis canadian pharmacy canadian medications, liraglutide canada medication cost canada medication canada medications information canadian pharmaceuticals nafta buy viagra now buy viagrow canadian pharmacys
سه شنبه 27 شهریور 1397 01:23 ب.ظ

Very good write ups, Thanks!
look here cialis order on line wow cialis 20 acheter du cialis a geneve cialis 5 mg funziona free generic cialis cialis online napol wow cialis tadalafil 100mg we like it cialis soft gel if a woman takes a mans cialis cialis dosage recommendations
پنجشنبه 15 شهریور 1397 01:06 ق.ظ

Amazing loads of beneficial knowledge.
buying brand cialis online cialis generisches kanada cialis for daily use cialis y deporte pastillas cialis y alcoho calis generic cialis tadalafil buy original cialis cialis 5 mg funziona cialis australia org
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:16 ب.ظ

You reported that terrifically.
pharmacy onesource canadian viagra canada drug pharmacy candida viagra canadian pharcharmy online legitimate canadian mail order pharmacies is trust pharmacy in canada legitimate canadian pharmacy king online pharmacies legitimate drugs for sale in uk
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:34 ق.ظ

Useful postings. Regards!
pharmacy viagra online viagra online purchase buy real viagra online buy real viagra order viagra online no prescription where to buy herbal viagra how can i order viagra online order viagra without prescription buy viagra online without prescription uk viagra online pharmacy levitra
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:44 ق.ظ

Amazing info. Many thanks!
cialis 20 mg cost cialis name brand cheap cialis taglich cialis prezzo in linea basso cialis generico online only here cialis pills acquisto online cialis india cialis 100mg cost cialis 10mg prix pharmaci cialis prezzo di mercato
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:40 ق.ظ

Very good postings. Thanks a lot.
buy now viagra sildenafil prices uk buy soft viagra buy viagra from india viagra online uk cheap viagra viagra alternatives want to buy viagra buy real viagra online cheap can you buy viagra at walgreens
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:44 ق.ظ

Many thanks. I like this.
generico cialis mexico cialis professional yohimbe cialis 20mg prix en pharmacie cialis daily dose generic safe site to buy cialis online acheter du cialis a geneve viagra or cialis cuanto cuesta cialis yaho does cialis cause gout cialis online holland
شنبه 22 اردیبهشت 1397 07:26 ق.ظ
кредиты онлайн на карту
взять кредит на карту срочно без отказа
кредит онлайн с плохой кредитной историей украина
займ на карту ночью
кредит онлайн на карту 24 7
онлайн заявка на займ без отказа
онлайн кредит на карту украины
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 08:54 ب.ظ
What does this mean? In the practical sense, not much…
but in the legal world, it works as a sort of sleight-of-hand that protects Uber in the event of a lawsuit.
You see, under the law, employers are considered to be more responsible for the actions of their employees than they are for the actions of their independent contractors.

Uber has used this argument to protect itself against third
party plaintiffs many times, including in a lawsuit filed by the family of a young girl
who was killed by an Uber driver while crossing the street.
If they can use that defense against an innocent child, you can bet they’ll
use it against you!
However, this issue is still a legally hazy one.
Strong legal precedent has not yet been established on this particular question, and different courts have come to
different conclusions. Right now, the status quo seems to be that Uber drivers are considered employees in some areas, and independent contractors in others.


Regardless, you can be certain that if you were hit by an Uber
driver, the company will do what it can to avoid having
to pay you a dime. In these situations, a personal injury attorney is more important than ever, and one with experiences in Uber cases is a definite plus.
If you find yourself in an Uber accident, you should take the same steps that
you should take after any automobile accident.
These steps include protecting your own safety by getting out of the line of immediate danger and
calling 911 if anyone has been injured, remaining at the scene and sharing insurance information with
any other drivers who were involved, calling the police if the
accident is serious, and reporting it to your insurance company.
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 10:06 ق.ظ
You made some really good points there. I checked on the internet to learn more about the issue and found most people will go along
with your views on this web site.
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:14 ق.ظ

Nicely spoken really! .
cheap viagra online usa online pharmacy levitra buy viagra in china viagra on prescription buying viagra ireland where can i buy real viagra where to buy viagra on line viagra cheap buy buy discount viagra viagra to buy online
جمعه 17 فروردین 1397 06:05 ب.ظ

Nicely put, Kudos.
cialis venta a domicilio preis cialis 20mg schweiz cialis soft tabs for sale discount cialis tadalafil 20 mg cialis professional from usa cialis prezzo al pubblico cilas cialis rezeptfrei sterreich cialis arginine interactio
جمعه 3 فروردین 1397 01:41 ب.ظ

Thanks, Awesome information.
generic cialis pill online cialis uk only best offers cialis use cost of cialis per pill female cialis no prescription free cialis cialis 5 mg cialis coupon opinioni cialis generico cialis dosage
یکشنبه 27 اسفند 1396 08:59 ب.ظ

Incredible loads of wonderful knowledge.
we choice cialis uk buy cialis online legal click now buy cialis brand we recommend cialis best buy only here cialis pills buy cialis uk no prescription cialis professional yohimbe safe dosage for cialis cialis online napol chinese cialis 50 mg
پنجشنبه 10 اسفند 1396 03:06 ق.ظ
Can I simply say what a comfort to uncover someone who genuinely understands what they're discussing on the internet.
You certainly understand how to bring a problem to light and make it important.
More people ought to check this out and understand this side of the
story. I was surprised you're not more popular given that you surely have the gift.
جمعه 24 آذر 1396 05:36 ب.ظ
انگار ذهن من را میخوانی! به نظر می رسد که در مورد این خیلی زیاد بدانید، مثل اینکه کتاب را در آن یا چیزی نوشتید.
من فکر می کنم که شما فقط می توانید با چند درصد به زور انجام دهید
پیام خانه کمی، اما به غیر از آن، این وبلاگ فوق العاده است.
خوب خواندن حتما بر میگردم.
شنبه 1 مهر 1396 04:43 ب.ظ
I'm not sure exactly why but this web site is loading extremely slow for me.
Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?
I'll check back later and see if the problem still exists.
دوشنبه 13 شهریور 1396 02:09 ب.ظ
I'm really enjoying the design and layout of your blog. It's a very easy on the eyes which
makes it much more pleasant for me to come
here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?
Outstanding work!
یکشنبه 12 شهریور 1396 03:00 ق.ظ
If some one wants to be updated with most recent technologies afterward he
must be go to see this site and be up to date everyday.
یکشنبه 25 تیر 1396 09:31 ب.ظ
Appreciate the recommendation. Let me try it out.
دوشنبه 5 تیر 1396 03:25 ق.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن
مناسب در آغاز آیا واقعا حل و فصل کاملا با
من پس از برخی از زمان. جایی در سراسر جملات شما در واقع قادر به من مؤمن متاسفانه تنها برای بسیار در حالی که
کوتاه. من هنوز مشکل خود را با فراز در منطق و یک
ممکن است را خوب به پر کسانی که معافیت.
اگر شما که می توانید انجام من خواهد قطعا بود در گم.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:53 ق.ظ
hey there and thank you for your info – I've
certainly picked up something new from right here.

I did however expertise some technical issues using this website, as I experienced to
reload the website a lot of times previous to I could get it to load properly.

I had been wondering if your web host is OK? Not that I'm complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high
quality score if ads and marketing with Adwords. Well I'm adding this RSS to my
e-mail and can look out for a lot more of your respective fascinating content.

Ensure that you update this again soon.
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 07:56 ب.ظ
Right here is the perfect web site for everyone who wants to find out about this topic.

You realize a whole lot its almost hard to argue
with you (not that I personally would want to?HaHa).
You definitely put a brand new spin on a subject that's been discussed
for ages. Great stuff, just great!
سه شنبه 15 فروردین 1396 11:47 ق.ظ
Very great post. I just stumbled upon your blog and wanted
to mention that I have really loved browsing your weblog
posts. After all I will be subscribing in your rss feed and I hope you
write again very soon!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :