تبلیغات
آمادگی جسمانی - آزمونهای آمادگی جسمانی
 
آمادگی جسمانی
پنجشنبه 10 اسفند 1391 :: نویسنده : محمدرضا محمودی

ضربان قلب

در شرایط عادی و استراحت با قرار دادن انگشتان سبابه و وسط بر روی یكی از نبض های بدن مانند ناحیه مچ دست و یا شریان گردن در قسمت انتها و تحتانی استخوان فك پائین تعداد ضربان قلب شخص مورد آزمایش را در مدت یك دقیقه می توان شمارش نمود . این عمل را در شرایط ی كه ورزشكار در اوج شدت تمرین بدنی می باشد تكرار می كنیم . مشخص كردن تعداد ضربان قلب در حالت استراحت و در شرایط حد اكثر فشار تمرین های جسمانی یكی از روشهای تعیین میزان آمادگی جسمانی افراد می باشد .برای سهولت و در عین حال صحت عمل می توان تعداد ضربان قلب را در 15 ثانیه شمارش كرده و در عدد 4 ضرب نمود . تعداد كمتر ضربان قلب در شرایط استراحت و تمرین بیانگر آمادگی شخص است . واحد اندازه گیری در این آزمون تعداد ضربان قلب در مدت یك دقیقه می باشد .

 

ظرفیت حیاتی

تعیین حد اكثر اكسیژن مصرفی هنگام تمرین های بدنی در زمان یك دقیقه معیاری است برای سنجش و آمادگی دستگاه تنفس بدن انسان . هر قدر توانائی مصرف اكسیژن بیشتر باشد ، قابلیت انجام و تداوم فعالیت های جسمانی بهتر خواهد بود . برای اندازه گیری مصرف اكسیژن جهت تعیین ظرفیت حیاتی به روش سا ده ، از یك دوچرخه ثابت استفاده می شود . در این آزمون ورزشكار به مدت 5 دقیقه بر روی دوچرخه نشسته و در حد توانائی به ركابها فشار آورده و پا می زند . قبلا درجه دو چرخه به مقدار مورد نیاز ثابت می شود . واحد اندازه گیری در این آزمون لیتر در دقیقه است .

ضخامت چربی

اندازه گیری چربی بدن انسان به روشهای نسبتا مشكل قابل اجرا است ، ولی با توجه به تحقیقات انجام شده مبنی بر اینكه مجموع اندازه های سطحی سه ناحیه مشخص شده بدن نسبت مستقیم با در صد چربی دارد ، لذا با این روش ساده مقایسه لازم بین ورزشكاران مختلف صورت می گیرد.
برای این منظور با استفاده از یك دستگاه كا لیپر یا اندازه گیرنده پوست و ناحیه سطحی بدن ، سه قسمت شامل عضله سه سر بازوئی ، ناحیه كتف و ناحیه شكمی را بطور دقیق اندازه می گیریم . مجموع سه اندازه گیری را یادداشت كرده و آن را با اعداد داخل جدول استاندارد مقایسه می كنیم . برای اندازه گیری ناحیه عضله سه سر بازوئی نقطه ای در وسط فاصله بین مفصل آرنج و مفصل شانه مشخص كرده و با دو انگشت شست و سبابه محل فوق را گرفته سپس با كا لیپر اندازه گیری می نمائیم . همین روش در دو ناحیه دیگر نیز صورت می گیرد بطوری كه نقطه بعدی یك سانتیمتر یا بیشتر از راس تحتانی استخوان مثلثی شكل كتف ودر امتداد یكی از ا ضلاع آن بوده و نقطه سوم در ناحیه شكمی بین ناف و قسمت فوقانی و قدامی استخوان خاصره می باشد . واحد اندازه گیری بر حسب میلیمتر است .


دوها

45متر ، بر اساس زمان صرف شده بر حسب ثانیه و دو های 540 متر و 1600 متر بر حسب دقیقه و ثانیه مشخص شده اند . در دو 12 دقیقه مسافت طی شده بر حسب كیلو متر محاسبه می گردد .

 

5- دو 9 +4 متر
با مشخص كردن یك فاصله 9 متری و كشیدن دو پاره خط در ابتدا و انتهای این فاصله دو قطعه چوب كوچك را در یك سو قرار داده و فرد مورد آزمایش در سوی دیگر می ایستد . با فرمان شروع ، ورزشكار می باید با حد اگثر سرعت فاصله 9 متر را دویده و با بر داشتن یك قطعه چوب آن را به سمت مقابل آورده و حركت را برای حمل چوب دوم نیز ادامه دهد . به همین ترتیب فاصله 9 متر تعیین شده را 4 بار با حد اكثر سرعت و در حد توانائی خود طی می كند .  زمان شروع تا پایان این حركت بر حسب ثانیه ثبت می گردد.


6- دو مار پیچ
در یك مسیر تعیین شده 10 متری ، 4 مانع را با فاصله 3 متر از یك دیگر طوری قرار می دهیم كه مانع اول تا چهارم هر كدام به فاصله نیم متر از خط شروع و خط پایان فاصله داشته با شند . با شروع حركت ورزشكار مورد آزمایش با حد اكثر توان و سرعت خود سعی می كند ابتدا یك بار فاصله 10 متر را بطور رفت وبر گشت طی كرده ، سپس با عبور از پشت اولین مانع بطور مار پیچ از میان بقیه مانع ها عبور نماید . در پایان مجددا فاصله 10 متر را بطور رفت و برگشت یك بار دیگر طی كرده و به خط پایان می رسد . زمان صرف شده بر حسب ثانیه ، معیار اندازه گیری این حركت است .


7- پرش طول در جا
پاره خطی روی زمین رسم كرده و شخص مورد آزمایش در پشت آن قرار می گیرد . او می باید در حد توان خود به جلو وبطور طولی پرش نماید . محل فرود پاشنه ها تا پاره خط رسم شده میزان پرش را مپخص می كند . این حركت در دو نوبت انجام شده و بیشترین طول پرش ثبت می گردد.  مقیاس تعیین شده ، پرش طول نسبت به قد شخص در نظر گرفته شده است .

8- پرش ارتفاع در جا
ورزشكار مورد نظر در كنار دیواری مدرج ایستاده و یكی از دستها ی خود را بدون اینكه كف پاها یش از زمین جدا شود بطور كاملا كشیده بالا می برد و محل بر خورد انتهای انگشت وسط با دیوار اندازه گیری می شود ، سپس به حالت اولیه بر گشته سعی می كند بدون دور خیز ، در حد اكثر توانائی خود بطور عمودی به بالا جهش كرده و انگشت وسط دست خود را به بالاترین نقطه ممكن بزند . اختلاف فاصله دو نقطه بدست آمده ، ارتفاع پرش را به سانتیمتر مشخص می كند . این حركت در دو نوبت صورت گرفته و بهترین نتیجه درج می گردد.

9- پرش جفت دو طرف
قطعه چوب یا مانع كوچكی به طول 50 و به عرض 20 و ارتفاع 10 سانتیمتر بر روی زمین قرار می دهیم . فرد مورد آزمایش می باید با فرمان شروع به مدت یك دقیقه با هر دو پا به دو طرف این مانع پرش نماید . تعداد دفعات پرش های انجام شده در یك دقیقه ، واحد اندازه گیری این آزمون می باشد .

10- كشش میله
این آزمون كه به حركت بار فیكس معروف است توانایی بالا كشیدن بدن به كمك دستها و با استفاده از یك میله افقی را مشخص می كند . در هر بار می باید ناحیه چانه تا حد میله بالا آمده و مجددا به حالت اولیه با دستهای كاملا كشیده باز گشت نماید . تعداد دفعات انجام گرفته در حد توانائی هر فرد واحد اندازه گیری در این آزمون محسوب می شود .


11- فشار موازی
آزمون فوق با استفاده از دستگاه پارالل كه یكی از وسایل مورد استفاده در ورزش ژیمناستیك است به مورد اجرا گذارده می شود . شخص در حالی كه دو میله موازی پارالل را در دستهای خود گرفته است ، بطور عمودی و بین دو میله بدون حركت مستقر می شود . باید توجه داشت كه مفاصل آرنج های دو دست كاملا باز و هیچگونه خمیدگی نداشته باشد . با فرمان شروع ، شخص مورد آزمایش ، می باید بدن را كاملا پائین برده و مجددا با فشار به حالت اولیه باز گرداند . با شمارش این حركت تعداد دفعات انجام شده در حد توانائی ملاك ارزشیابی خواهد بود .


12- قدرت پنجه
بوسیله نیرو سنج دستی كه در تصویر مشخص شده است ، قدرت پنجه بر حسب كیلو گرم بدست می آ ید . اعداد قید شده در جدول های استاندارد بیانگر نسبت نیروی اعمال شده به نیروسنج بر وزن بدن فرد مورد آ زمایش می باشد .


13- توانائی دستها
در حالی كه ورزشكار روی نیمكت به پشت خوابیده و كف پاها روی زمین مستقر هستند ، میله وزنه ها را با دست ها گرفته و بر روی سینه می آورد ، سپس با فشار آن را بالا برده بطوری كه مفاصل آرنج های هر دو دست كاملا باز شوند . این حركت می باید تنها در یكبار و در حد اكثر توانائی شخص انجام پذیرد . مقدار وزنه مورد استفاده مقیاس تعیین كننده این آزمون است .
واحد تعیین شده در جدول های استاندارد بر اساس نسبت وزنه قابل حمل بر وزن بدن شخص مورد آزمایش می باشد .


 14- توانائی پاها


در دستگاه بدنسازی و در قسمت پرس پاها ، وزنه ای انتخاب می شود كه شخص مورد آزمایش با فشار پاها تنها یك بار قادر به جابجائی آنها باشد . مقدار وزنه جابجا شده مقیاس این آزمون است . واحد تعیین شده ، نسبت وزنه جابجا شده به وزن بدن شخص می باشد .


15- دراز و نشست
در این آزمون ورزشكار به پشت دراز كشیده و با فرمان شروع كه همزمان با فشار تكمه زمان سنج می باشد ، در حالی كه دستها ی خود را به پشت سر گذاشته و مفصل زانو را در حد زاویه 90 درجه تا نموده است ، سر را بالا آورده تا حد امكان به پاها نزدیك و مجددا به حالت اولیه باز می گردد . این حركت در مدت یك دقیقه تكرار شده و تعداد دفعات انجام شده به عنوان مقیاس سنجش ثبت می گردد.


16- آزمون پله
جعبه ای مكعب شكل به ارتفاع 40 سانتیمتر یا پله ای با همین ارتفاع انتخاب می كنیم و از شخص مورد آزمایش می خواهیم كه بطور متناوب بر روی پله رفته و دو باره پائین بیاید . حركت به این ترتیب انجام می گیرد كه اول یك پا روی پله قرار گرفته سپس با پای دیگر می باید به بالای جعبه یا پله رفت . پس از اینكه ورزشكار كاملا در روی پله ایستاد مجددا همان پای اول را پائین گذاشته سپس با پای بعدی به حالت اولیه بر می گردد . این بالا و پائین رفتن ها می باید بدون مكث و در زمان 3 دقیقه انجام گیرد . پس از پایان زمان تعیین شده فرد مورد نظر روی پله نشسته و بلا فاصله بعد از 10 ثانیه استراحت تعداد ضربان قلب او برای مدت یك ذقیقه محاسبه می شود .


17- عكس العمل
خط كشی را از انتها در نقطه صفر نگهداشته و از شخص مورد آزمایش خواسته می شود كه انگشت شست و سبابه یكی از دستان خود را در نقطه 50 ( 50 سانتیمتری ) خط كش قرار دهد . در حالی كه شخص به خط كش خیره شده است می باید بدون اطلاع قبلی آن را رها كرد . با گرفتن خط كش شماره محل تماس انگشتان ثبت می گردد.

 

18- انعطاف تنه به جلو
فرد مورد نظر در روی زمین نشسته بطوری كه پاها كاملا كشیده شده باشد . نیمكتی را در مقابل او به پهلو قرار داده و كف پا ها با سطح نیمكت تماس پیدا می كند . سپس خط كشی را طوری روی نیمكت قرار می دهیم كه نقطه 15 سانتیمتری آن در لبه سطح نیمكت قرار گرفته و صفر آن به طرف فرد مورد آزمایش قرار گیرد . انتهای انگشتان وسط دستهای شخص در حالی كه حد اكثر سعی خود را در خم كردن بدن و دور كردن دستها دارد ، بر روی خط كش اندازه گیری كرده و نقطه مشخص شده را با واحد سانتیمتر ثبت می كنیم .


19- انعطاف تنه به پشت
در این آزمون شخص به طرف سینه بر روی زمین دراز كشیده و در حالی كه مچ پا هایش بوسیله فرد یا مانعی نگهداشته شده است ، سعی می كند تا حد امكان سر و گردن و سینه و حتی ناحیه شكم خود را از زمین جدا كند . در حد نهائی این حركت در صورتی كه بتواند به مدت 2 ثانیه در آن حالت باقی بماند ، فاصله زمین تا نوك بینی و ی اندازه گیری شده و بر حسب سانتیمتر درج می گردد.


20- دامنه حركتی مفصل شانه
در این آزمون ورزشكار بر روی سینه كاملا دراز كشیده و سعی می كند یكی از دستهای خود را بدون تا كردن آرنج بطور مستقیم تا حد امكان بالا آورده و حداقل به مدت 3 ثانیه در حالت نهائی نگهدارد . نسبت فاصله مچ دست تا سطح زمین به اندازه طول دست از مفصل مچ تا مفصل شانه مقیاس اندازه گیری می با شد . نوك بینی می باید در تمامی طول این حركت با زمین تماس داشته با شد .

 

21- دامنه حركتی مفصل ران
فرد مورد آزمایش سعی می كند در حالی كه امتداد سر وتنه بطور طبیعی و عمود بر سطح ایستادگی باشد ، در حد اكثر توانائی خود و بدون گرفتن كمك پا ها را به سمت پهلو از یكدیگر دور كند . نسبت فاصله بین انتهای اتصال دو استخوان خاصره تا سطح زمین نصف فاصله دو پا مقیاسی برای سنجش این قابلیت جسمانی می باشد .


www.science-sport.blogfa.com

نوع مطلب : مقالات مربوط به آمادگی جسمانی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 7 مرداد 1398 01:59 ق.ظ

Thanks a lot! A good amount of tips.

buy viagrow pro drugstore online india online pharmacies in usa canada online pharmacies medication canadian medications list drugs for sale usa northwest pharmacy canada northwest pharmacies in canada canada medications buy buy viagra now
یکشنبه 2 تیر 1398 01:46 ب.ظ

Wonderful posts. Many thanks.
free cialis cilas cialis 20mg prix en pharmacie cialis tadalafil cialis side effects cialis efficacit cialis vs viagra import cialis cialis pills cialis with 2 days delivery
جمعه 31 خرداد 1398 02:26 ب.ظ

You actually suggested this perfectly.
cialis side effects dangers cialis lilly tadalafi cialis kamagra levitra callus non 5 mg cialis generici cialis 5mg prix cialis pills price each free generic cialis costo in farmacia cialis link for you cialis price
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:35 ب.ظ

Thanks! Awesome stuff!
link for you cialis price cialis 5mg billiger weblink price cialis low dose cialis blood pressure opinioni cialis generico ou acheter du cialis pas cher cialis pills price each cialis for sale south africa viagra or cialis look here cialis cheap canada
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:00 ق.ظ

You expressed this perfectly.
buy cialis online cheapest generic cialis 20mg uk precios cialis peru tarif cialis france cialis generic availability cialis 20mg preis cf dose size of cialis cialis pills price each cialis with 2 days delivery compare prices cialis uk
جمعه 24 خرداد 1398 09:48 ب.ظ

Factor nicely applied.!
prezzo cialis a buon mercato look here cialis order on line cialis usa cost cialis 20mg american pharmacy cialis cialis side effects generic cialis review uk cialis uk next day cialis e hiv legalidad de comprar cialis
شنبه 18 خرداد 1398 11:26 ب.ظ

Cheers! Useful stuff!
recommended site cialis kanada price cialis wal mart pharmacy online cialis cialis price thailand tadalafil 20mg online prescriptions cialis cialis great britain cialis e hiv cialis uk buying cialis on internet
جمعه 17 خرداد 1398 05:37 ب.ظ

Many thanks! Very good information.
venta de cialis canada cialis for sale in europa 40 mg cialis what if i take achat cialis en europe cialis tadalafil online we recommend cialis info cialis kaufen bankberweisung cialis 20 mg cut in half we recommend cheapest cialis we recommend cialis best buy
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 01:29 ق.ظ
スーパーコピー弊社スーパーコピーブランド激安通販専門ショップ!世界最大級ですブランドスーパーコピーn級販売ブランド時計コピー超人気高級ロレックススーパーコピー,ウブロスーパーコピー,カルティエスーパースーパーコピーブランド
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 01:28 ق.ظ
スーパーコピー ,スーパーコピー財布バッグ,時計,シャネル,ベルト,ルイヴィトン 激安アクセサリー通販
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 01:28 ق.ظ
ブランドコピー時計N級品激安通販専門店!
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 01:27 ق.ظ
弊社は日本最大級のブランドコピー 代引き、スーパーコピー 代引きの激安通販店です。LV、エルメス、ブルガリ
شنبه 31 فروردین 1398 09:23 ق.ظ
スーパーコピーブランド代引き時計安全後払い販売店舗
جمعه 30 فروردین 1398 02:42 ق.ظ
スーパーコピーブランド販売優良店スーパーコピー時計
چهارشنبه 21 فروردین 1398 12:25 ب.ظ

Fine information. Thanks!
most reliable canadian online pharmacies canadian pharmacycanadian pharmacy canadian viagra canadian online pharmacies legitimate pharmacy onesource canadian online pharmacies legitimate canadian drugs canadian discount pharmacies in canada most reliable canadian pharmacies canadian pharmacies
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:48 ب.ظ

You made your stand quite well..
5 mg cialis pharmacie en ligne cialis generico online cialis tablets cialis 30 day trial coupon brand cialis nl cialis for bph cialis for sale cost of cialis per pill cialis tablets achat cialis en suisse
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:45 ق.ظ

You actually suggested that really well!
prices for cialis 50mg wow look it cialis mexico price cialis best only best offers cialis use cialis super kamagra we use it cialis online store female cialis no prescription generic cialis at the pharmacy cialis et insomni cialis online napol
سه شنبه 13 آذر 1397 11:18 ب.ظ

Wow all kinds of beneficial material!
cialis 20 mg best price we like it cialis price cialis in sconto generic cialis review uk cialis 20mg cialis generika wow cialis tadalafil 100mg cialis online holland viagra vs cialis vs levitra where do you buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 12:20 ب.ظ

Awesome posts. Regards!
generic cialis pro we use it cialis online store generic for cialis low cost cialis 20mg are there generic cialis generic cialis soft gels cialis coupon we like it safe cheap cialis we recommend cheapest cialis how much does a cialis cost
سه شنبه 13 آذر 1397 12:48 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
non 5 mg cialis generici opinioni cialis generico cialis alternative tarif cialis france discount cialis acquistare cialis internet try it no rx cialis cialis prices in england cialis prezzo al pubblico generic cialis 20mg uk
دوشنبه 12 آذر 1397 11:48 ق.ظ

Fine facts. Regards.
click here to buy cialis cialis baratos compran uk order generic cialis online click here to buy cialis cialis online cialis daily dose generic click here to buy cialis buy cialis cheap 10 mg how much does a cialis cost cialis generico postepay
یکشنبه 11 آذر 1397 11:16 ق.ظ

Wonderful facts. With thanks!
cialis online napol recommended site cialis kanada generic cialis pill online cialis tablets for sale cialis sans ordonnance cialis kaufen bankberweisung import cialis cialis 5 mg funziona cialis usa cost cialis savings card
شنبه 10 آذر 1397 11:09 ق.ظ

Terrific write ups. Cheers!
viagra vs cialis cialis generisches kanada we use it cialis online store cialis prezzo al pubblico cialis for sale cialis 10 doctissimo buy brand cialis cheap cialis 5 mg effetti collateral acquistare cialis internet cialis pills boards
جمعه 9 آذر 1397 11:53 ب.ظ

Truly all kinds of very good knowledge.
cialis coupons printable cialis 20 mg cost cialis et insomni prezzo di cialis in bulgaria enter site very cheap cialis canadian cialis cialis en 24 hora cialis 30 day trial coupon 40 mg cialis what if i take generic cialis levitra
جمعه 9 آذر 1397 12:49 ق.ظ

Great write ups. Thanks!
safe dosage for cialis dosagem ideal cialis cialis 5 mg schweiz viagra vs cialis cialis for daily use buying brand cialis online no prescription cialis cheap cialis pills in singapore cialis pills in singapore cialis savings card
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:05 ق.ظ

Seriously many of helpful info!
purchase once a day cialis only best offers cialis use preis cialis 20mg schweiz sialis cialis 100mg suppliers generic cialis in vietnam cialis kamagra levitra buy cialis online nz ou acheter du cialis pas cher rx cialis para comprar
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:41 ق.ظ

Valuable postings. Cheers.
cialis 30 day sample enter site very cheap cialis cialis 50 mg soft tab cialis uk next day cialis preise schweiz cialis soft tabs for sale cialis 5mg weblink price cialis cialis 20mg preis cf cialis generique
پنجشنبه 19 مهر 1397 01:17 ق.ظ

Cheers. Loads of postings.

vardenafil 20mg buy levitra levitra 20 mg levitra 10 mg prezzo vardenafil 20mg levitra buy levitra 10mg vardenafil levitra 20 mg bayer prezzo buy 10 mg levitra
سه شنبه 10 مهر 1397 01:10 ق.ظ

Thanks a lot. A good amount of data.

can i take cialis and ecstasy cialis super kamagra tadalafilo cialis 5mg billiger costo in farmacia cialis buy cialis sample pack prescription doctor cialis cialis pas cher paris pastillas cialis y alcoho buy cialis online cheapest
شنبه 7 مهر 1397 11:11 ب.ظ

Truly a good deal of superb data.
cialis uk how to purchase cialis on line cialis farmacias guadalajara enter site natural cialis generic cialis pill online cialis online deutschland effetti del cialis cialis pills in singapore tadalafil 20 mg cialis coupons
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :